Nikita S03 French 7680.0 8 8
Nikita S03E01 VOSTFR HDTV 350.6 2 1
Nikita S03E02 VOSTFR HDTV 348.7 3 1
Nikita S03E03 VOSTFR HDTV 350.7 6 0
Nikita S03E04 VOSTFR HDTV 348.5 5 0
Nikita S03E05 VOSTFR HDTV 350.3 3 0
Nikita S03E06 VOSTFR HDTV 349.3 3 0
Nikita S03E07 VOSTFR HDTV 348.6 3 0
Nikita S03E08 VOSTFR HDTV 348.6 2 0
Nikita S03E09 VOSTFR HDTV 350.2 3 0
Nikita S03E10 VOSTFR HDTV 348.6 1 1
Nikita Saison 4 FRENCH HDTV 2099.2 322 161
Nikita Saison 1 FRENCH HDTV 7680.0 399 564
Nikita S02E11 FRENCH HDTV 353.9 11 0
Nikita S02E02 FRENCH HDTV 360.6 5 1
Nikita S02E01 FRENCH HDTV 360.8 8 1
Nikita S02E03 FRENCH HDTV 363.8 8 1
Nikita S02E04 FRENCH HDTV 360.5 10 3
Nikita S02E05 FRENCH HDTV 353.6 10 4
Nikita S02E06 FRENCH HDTV 350.9 9 1
Nikita S02E07 FRENCH HDTV 358.8 8 1
Nikita S02E08 FRENCH HDTV 354.2 16 1
Nikita S02E09 FRENCH HDTV 354.4 14 2
Nikita S02E10 FRENCH HDTV 354.6 8 2
Nikita S03E11 VOSTFR HDTV 348.6 3 0
Nikita S03E12 VOSTFR HDTV 348.5 4 0
Nikita S03E13 VOSTFR HDTV 348.5 3 0
Nikita S04E03 VOSTFR HDTV 348.6 4 0
Nikita S04E04 VOSTFR HDTV 348.7 1 1
Nikita S04E05 VOSTFR HDTV 349.4 2 1
Nikita Saison 3 FRENCH HDTV 7700.5 217 386
Nikita S04E01 FRENCH HDTV 312.6 5 0
Nikita S04E02 FRENCH HDTV 274.1 12 0
Nikita S04E03 FRENCH HDTV 306.0 7 0
Nikita S04E04 FRENCH HDTV 315.2 12 0
Nikita S04E05 FRENCH HDTV 277.5 6 0
Nikita FRENCH DVDRIP 1990 898.5 20 1
Nikita S04E02 VOSTFR HDTV 349.5 3 0
Nikita S04E01 VOSTFR HDTV 349.3 6 0
Nikita S03E14 VOSTFR HDTV 348.5 3 0
Nikita S03E15 VOSTFR HDTV 350.4 2 1
Nikita S03E16 VOSTFR HDTV 350.8 3 1
Nikita S03E17 VOSTFR HDTV 353.3 2 1
Nikita S03E18 VOSTFR HDTV 350.6 3 0
Nikita S03E19 VOSTFR HDTV 350.6 2 1
Nikita S03E01 FRENCH HDTV 350.5 3 0
Nikita Saison 2 FRENCH HDTV 8120.3 237 554
Nikita S03E21 VOSTFR HDTV 350.6 2 1
Nikita S03E20 VOSTFR HDTV 350.6 2 1
Nikita (2010) S01E09 FRENCH HDTV 353.8 2 3